Doktora Yeterlilik Koşulları

Koşul I: Portfolyo

Her Okul Öncesi Eğitimi doktora öğrencisi, doktora yeterlilik sınavına başvurmak için bir portfolyo hazırlamalı ve bu portfolyoyu bölüm başkanlığına istenen sayıda sunmalıdır. Aşağıda verilen portfolyo görevlerinin amacı; doktora öğrencilerinin kazanması gereken becerilerin kendi hızlarında geliştirilmelerine olanak tanımak ve bu görevlerin çalışmalarına yönelik vizyonunun entegre bir parçasını oluşturmasını sağlamak için farklı stratejiler kullanmaktır. Portfolyonun içeriği aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

1. Özgeçmiş ve transkript: Özgeçmiş; iş deneyimi, eğitim, beceriler, araştırma ilgi alanları, yayınlar ve sunumları içermelidir.

2. Öğretim Felsefesi (ortalama 4-5 sayfa): Öğretim felsefesini açıklaması şunları içerir: Öğretme ve öğrenme konusundaki anlayışınız, küçük çocuklara öğretimin nasıl yapılması gerektiği hakkında bir açıklama ve neden bu şekilde öğretimin gerektiğinin gerekçesi.

3. Araştırma Bildirimi (ortama 2- 3 sayfa): Öğrencinin odaklandığı çalışma alanlarını ve 2-3 yıllık araştırma planını kapsar.

4. Lisansüstü eğitimde alınan bir derste oluşturulmuş örnek niteliğinde bir makale: Portfolyo içerisinde sunulan bu makalenin öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince aldığı derslerde yazdığı ve yazdıklarının en iyisi olduğunu düşündüğü makale olmalıdır.

5. Bir uluslararası konferans sunumu veya iki ulusal konferans sunumu

6. Ulusal A / B tipi dergide bir yayın

7. Uluslararası A / B tipi dergide bir yayın yapmak yada uluslararası A / B tipi dergiye bir yayın göndermiş olmak

8. Yeni Bir Ders İzlencesi Oluşturmak: Öğrenci; ders açıklamasını, öğrenme çıktılarını, konuların ana hatlarını, her hafta gerekli olan okumaları, ödevleri, sınavları ve notlandırma ölçeğini içeren yeni bir ders izlencesi hazırlamalıdır.

9. Öğrenci Öğretiminin Fakülte Değerlendirmeleri: Her bir doktora öğrencisi, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programında öğretilen herhangi bir dersi hazırlayıp sunmakla yükümlüdür. Fakültede görevli olan iki öğretim elemanı, doktora öğrencisinin öğretimini değerlendirecek ve bir form dolduracaktır. Öğrenci bu formu portfolyosuna ekleyecektir.

Koşul II: İstatistik ve araştırma yöntemleri üzerine yazılı sınav.

Koşul III: Yazılı sınav (istatistik ve araştırma yöntemleri) cevapları, alan bilgisi ve portfolyo içeriği üzerine sözlü sınav.


Son Güncelleme:
28/12/2018 - 09:56