Bölümümüz, Türkiye'de erken çocukluk eğitimi alanında önde gelen bölümlerden biri olarak 1998 yılından itibaren lisans, 2003 yılından itibaren yüksek lisans ve 2006 yılından itibaren doktora programları sunmaktadır. Bölüm olarak önceliğimiz, mesleğine bağlı, alanındaki yenilikleri takip eden, kendini geliştirmeye açık, çeşitli eğitim ortamlarında küçük çocuklarla ve aileleriyle çalışmak için en iyi bilgi, tutum ve becerileri edinmiş, özgüveni ve motivasyonu yüksek eğitimciler yetiştirmektir.

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programımızda, öğretmen adaylarına kuramsal bilgiyi ve öğretmenlik uygulamalarını dengeleyen geniş bir ders yelpazesi sunmaktayız. Uygulamalı öğrenmenin önemine inanan bir bölüm olarak, son sınıf öğretmen adaylarının tüm öğretmen eğitimi programlarında zorunlu olarak aldıkları öğretmenlik uygulaması derslerinin dışında, öğrencilerimize eğitimlerinin ikinci ve beşinci dönemlerinde de staj olanağı sunan tek okul öncesi öğretmenliği programı olduğumuzu gururla vurgulamak isterim. Böylece öğrencilerimize, mezun olmadan önce yeterli sınıf içi deneyime sahip olmaları amacıyla, eğitimleri boyunca dört farklı dönemde özel ve devlet okullarında gözlem yapma, etkinlik hazırlama ve hazırladıkları etkinlikleri uygulama olanağı sunmaktayız.

Yüksek lisans ve doktora programlarımızda ise, erken çocukluk eğitimi ile ilgili kuramlar ve kavramlara yönelik zorunlu ve seçmeli dersler vermekte, lisansüstü öğrencilerimize bireysel olarak ya da öğretim üyeleri ile birlikte araştırma yapmaları için fırsat tanımaktayız. Erken Çocukluk Eğitimi yüksek lisans programımız, Türkiye'de eğitim dili İngilizce olan alandaki iki yüksek lisans programından biri iken, doktora programımız şu anda eğitim dili İngilizce olan tek programdır. Ayrıca doktora yeterlik sınavı kapsamında uyguladığımız portfolyo sistemi, bizi benzer programlardan farklı kılmakta ve ülke çapında büyük ilgi görmektedir. Halihazırda, yaklaşık 150 lisans, 44 yüksek lisans ve 33 doktora öğrencimiz bulunmaktadır.

Güçlü akademik kadromuz eğitim alanındaki yenilikleri ve uluslararası kriterleri takip ederek lisans ve lisansüstü öğrencilerimize yüksek nitelikli bir eğitim sunmakla birlikte, alanda ses getiren çalışmalar yapmakta ve bu çalışmaları saygın akademik mecralarda paylaşmaktadır. Öğretim üyelerimizin başlıca çalışma alanlarını, STEM eğitimi, medya çalışmaları, göçmen çocuklar, sürdürülebilir kalkınma, fen ve matematik eğitimi, çevre eğitimi, aile katılımı, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal ve duygusal gelişim, oyun pedagojisi ve hareket eğitimi oluşturmaktadır.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof.Dr. Feyza Tantekin Erden