Derece

 

Lisanüstü Sınavı

 

İngilizce Dil Yeterliği

 

Niyet
Mektubu

 

Referans Mektupları

 

Genel Not Ortalaması (Lisans)

ALES

ODTÜ-İYS

TOEFL-IBT

IELTS

Yüksek Lisans

(Tezli)

EA 55

65

79

6.5

İngilizce

2 *

 

-

 

Doktora

EA 55

65

79

6.5

İngilizce

2 **

-

 

Bütünleşik Doktora

EA 80

65

79

6.5

İngilizce

2*

Lisans

3.0/4.0
80/100

 

* ODTÜ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı mezunlarının yüklemesine gerek yoktur.

** ODTÜ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı mezunlarının yüklemesine gerek yoktur.

Sunulan belgelerin ön değerlendirmesi sonucunda programa uygun olduğu düşünülen adaylar mülakata davet edilir.