Araştırma

Son Güncelleme:
08/02/2024 - 10:45
Yazar Tez Başlığı Danışman(lar)ı Yılı Türü
Hasret Köklü Yaylacı KIBO Eğitsel Robotik Temelli Etkinliklerin Okul Öncesi Çocukların Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi

Prof. Dr. Refika Olgan

2024 Doktora
Gamze Günce Çalışkan Okul Öncesi Çocukların Yaratıcılığının Desteklenmesinde Öğretmenlerin Bildirdiği Uygulamaların ve Çevresel Ortamların İncelenmesi

Doç. Dr. Serap Sevimli Çelik

2024 Yüksek Lisans
Arjin Bingöl Erken Çocukluk Dönemi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Algı ve Özyeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan

2024 Yüksek Lisans
Ayşe Susam Okul Öncesi Sınıflarda YouTube Kullanımı: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Bildirimlerine Dayalı Uygulamaları Hakkında Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin

2023 Yüksek Lisans
Seden Demirtaş İlhan Okul Öncesi Eğitim Sınıflarında Gelişime Uygun Teknoloji Kullanımı Üzerine bir Çoklu Durum Çalışması

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

2023 Doktora
Seçil Cengizoğlu Okul Öncesi Dönem Çocuklarının ve Annelerinin Organik Atıkların Geri Dönüşümüne İlişkin Bilgilerinin ve Annelerin Konuşma Stilinin Çocukların Bellek Çıktıları Üzerindeki Rolünün İncelenmesi

Prof. Dr. Refika Olgan

2023 Doktora
Betül Yılmaz Çam Okul Öncesi Dönem Çocukları için Resimli Mizah Tarzları Ölçeğinin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

2023 Doktora
Güneş Ezgi Demirci Ebeveynlerin Bireysel Olarak ve Çocukları ile Birlikte Gerçekleştirdikleri Çevre Dostu Davranışların Araştırılması

Prof. Dr. Refika Olgan

2023 Yüksek Lisans
Funda Eda Tonga Çabuk Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Bir Bilinçli Farkındalık Programının Geliştirilmesi: Tasarım Tabanlı bir Çalışma

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

2023 Doktora
Hazal Serpen Ekolojik Sistemler Teorisi Çerçevesinde Okul Öncesi Hareket Eğitimi

Doç. Dr. Serap Sevimli Çelik

2023 Yüksek Lisans
Bengi Nur İşler Çocukların Bilimsel Süreç Becerileri ile Ebeveynlerin Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan

2023 Yüksek Lisans
Ümit Ünsal Kaya Okul Öncesi Dönemde Aile Bağlılığı, Aile Memnuniyeti ve Ev Okuryazarlık Ortamı Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan

Ortak Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Dilek Altun

2023 Doktora
Nazlı Berfin Yapar Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Üstbiliş Becerileri ile Ailelerinin ve Öğretmenlerinin Yılmazlıkları Arasındaki İlişki

Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan

2023 Yüksek Lisans
Turan Gülçiçek Cinsiyet Ayrımı Gözetmeyen Etkinliklerin 48-60 Aylık Çocukların Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarına Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

2023 Doktora
Qimti Paienjton Türkiye'deki Mülteci ve Yerel Topluluklar arasındaki Sosyal Uyumu Güçlendirmede bir Devlet Anaokulunda Yapılan Müdahale Programının Potansiyeli

Doç. Dr. Elif Karslı-Çalamak

2023 Yüksek Lisans
Müge Ongur Elektronik Hikaye Kitaplarının Farklı Grup Büyüklüklerinde Hikayeyi Anlama ve Kelime Edinimi Becerilerine Yönelik Etkisi

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

Ortak Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Dilek Altun

2023 Yüksek Lisans
Nilgün Erzincan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Cinsiyetçi Dil Kullanımlarının ve Cinsiyetçi Dil Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

2023 Yüksek Lisans
Elif Düzgün Eko ve Eko Olmayan Okullardaki Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Bildirimlerine Dayalı Enerji Tasarrufu Davranışları

Prof. Dr. Refika Olgan

2022 Yüksek Lisans
Yonca Kızılgün Popüler bir Türk Çizgi Filmindeki Sürdürülebilir Eylemler ve Söylemler: 7R Üzerine bir İçerik Analizi

Prof. Dr. Refika Olgan

2022 Yüksek Lisans
Nida Altıparmak Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Çizgi Filmlerinde Verilen Toplumsal Cinsiyet Mesajlarına Yönelik Görüşleri ve Öz Bildirime Dayalı Pratikleri

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin

2022 Yüksek Lisans
Fatma Yalçın Türkiyedeki Orman Anaokulu Uygulamaları: Kurucu, Öğretmen ve Ebeveynlerin Orman Pedagojisine İlişkin Bilgileri

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

2022 Doktora
Elif Naz Altaş Okul Öncesi Dönem Çocuklarıın Özbakım Davranışlarının İncelenmesi: Öğretmen ve Veli Raporları

Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan

2022 Yüksek Lisans
Ezgi Çiftçi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyun Algıları

Dr. Öğr. Üyesi Serap Sevimli-Çelik

2022 Yüksek Lisans
Öznur Gümüştekin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Dayanıklılığa İlişkin İnançları ve Öz-Bildirimlerine Dayalı Uygulamaları

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

2022 Yüksek Lisans
Gizem Nur Şakar Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerisi: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüş ve Uygulamalarının Fenomenolojik Bir Çalışması

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

2022 Yüksek Lisans
Rabia Turgut Kurt Okul Öncesi Dış Mekanlarında Riskli Oyun: Öğretmen Tutum ve Görüşleri

Dr. Öğr. Üyesi Serap Sevimli-Çelik

2022 Yüksek Lisans
Tuba Özgül Çevre Okuryazarlığı Temsilleri: 48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Resimli Öykü Kitaplarının İçerik Analizi

Prof. Dr. Refika Olgan

2022 Yüksek Lisans
Hilal Asena Cangül Okul Öncesi Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri ile Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan

2022 Yüksek Lisans
Nur Banu Yiğit Ebeveynleri Boşanmış Çocuklarda Davranış Sorunlarının İncelenmesi: Erken Çocukluk Dönemi Öğretmenlerinin Görüş ve Uygulamalarına İlişkin Fenomenolojik Bir Araştırma

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

2022 Yüksek Lisans
Zeliha Demirci Ünal Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Sosyal Becerilerini Desteklemelerine Yönelik Programa Dayalı Deneyimlerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

2022 Yüksek Lisans
Sabiha Üzüm Erken Çocukluk Eğitimcilerinin Duygu Düzenlemesi ve Duygu Sosyalleştirmesi

Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan

2022 Yüksek Lisans
Gamze Nur İnönü Okul Öncesi Öğretmenlerinin Soru Sorma Yöntemi ile İlgili İnanış ve Öz-Bildirimlerine Dayalı Uygulamaları: Soru-Cevap Döngüsü ve Soru Türleri

Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan

2022 Yüksek Lisans
Ayşenur Mumcuoğlu Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çember Zamanı Hakkındaki Uygulamaları ve İnanışları

Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan

2022 Yüksek Lisans
Nur Alaçam Okul Öncesi Öğretmenlerinin Portfolyo Uygulamalarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi: Türkiye ve ABD'den Örnekler

Prof. Dr. Refika Olgan

Ortak Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Yeşim Çapa-Aydın

2022 Doktora
Tuba Eren Öcal Serbest Parçaların Günlük Etkinliklerde Kullanımı Konusunda Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüş ve Uygulamaları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2021 Doktora
Emine Deniz Koyuncu Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklarla Felsefe Hakkındaki Görüşlerinin Çocuklarla Felsefe Deneyimi Yoluyla İncelenmesi Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan 2020 Yüksek Lisans
Mustafa Çetin Ortak Ebeveynlik ve Eğitimde Aile Katılımı: Güdüsel İnançların Arabuluculuk Rolleri Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan 2020 Doktora
Fatma Demirci Okul Öncesi Öğretmenlerinin Disiplinler Üstü Yaklaşım Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan 2020 Yüksek Lisans
Melike Kandemir Erken Çocukluk Eğitiminde Açık Hava Zamanı Uygulamaları: Öğretmen ve Veli Görüşleri Dr. Öğr. Üyesi Serap Sevimli-Çelik 2020 Yüksek Lisans
Eda Sevinç Okul Öncesi Öğretmenlerinin Alan Gezilerinin Süreçlerine İlişkin İnanç ve Uygulamaları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2019 Yüksek Lisans
Sevil Meran Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının, Serbest Oyun ve Serbest Oyunda Öğretmen Rolleri Hakkındaki İnanışları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2019 Yüksek Lisans
İdil Seda Ak Montessori Yaklaşımında Bütünleştirme Uygulamalarına İlişkin Montessori Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2019 Yüksek Lisans
Elif Güvelioğlu Türk Akademik Dergilerde Yayınlanan Okul Öncesi Eğitimi ile İlgili Makalelerin İçerik Analizi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2019 Yüksek Lisans
Ahmet Sami Konca Ev Ortamındaki Dijital Aktivitelerde Ebeveyn ve Küçük Çocuklar Arasındaki Etkileşimlerin İncelenmesi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2019 Doktora
Sümeyye Sancak Grup Theraplay Metodunun Sınıf Ortamında Uygulamasının Okulöncesi Çocukların Sosyal Becerileri Ve Problem Davranışları Üzerine Etkisi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2019 Yüksek Lisans
Betül Yılmaz Erken Çocukluk Döneminde Mizahın Öğretmen ve Çocuk Açısından İncelenmesi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2019 Yüksek Lisans
Yasemin Ermiş Atasever Ailelerin ve Öğretmenlerin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Aile ile Çalışma Rolüne İlişkin Bakış Açıları Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan 2019 Yüksek Lisans
Aysun Ata Aktürk Okul Öncesi Eğitimde Stem Temelli Aile Katılımlı Bir Mühendislik Tasarım Müfredatının Geliştirilmesi Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan 2019 Doktora
Merve Özger Arslan Çocuk Televizyon Programlarındaki Sosyal Temsiller: Türkiye’de Anadili Türkçe Olmayan Çocuklara Yönelik Çalışma Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin 2019 Yüksek Lisans
Nursel Yılmaz Çocukların Matematiksel Örüntüleri Tanımlama Ve Genellemesinde Varsayımsal Öğrenme Rotalarının Etkisi ve Göz İzleme Teknolojisinin Katkısı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin 2019 Doktora
Nafia Kübra Karakaya Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin 2019 Yüksek Lisans
Meryem Gülhan Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun: Serbest Oyun Zamanında Öğretmen Rollerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Serap Sevimli-Çelik 2019 Yüksek Lisans
Kadriye Akdemir Anaokulu Çocuklarının Yapı-İnşa Oyunu Zamanında Gösterdikleri Uzamsal/Mimari Tasarım Beceriler Dr. Öğr. Üyesi Serap Sevimli-Çelik 2019 Yüksek Lisans
Funda Eda Tonga Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilinçli Farkındalık Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2018 Yüksek Lisans
Muhammet Ali Karaduman Türk Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Toplumsal-Geleneksel ve Ahlaki Olayları Kavrayış Biçimlerine İlişkin İnanışları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2018 Doktora
Şebnem Feriver Gezer Türkiye’deki ve Almanya’daki Erken Çocukluk Eğitsel Bağlamlarındaki Okul Öncesi Çocuklarının Sistemsel Düşünme Becerileri Prof. Dr. Refika Olgan 2018 Doktora
Ezgi Şenyurt Okul Öncesi Öğretmenlerinin Geri Dönüşüm Davranışlarının Planlanmış Davranış Teorisine Entegre Edilen Ek Değişkenler Aracılığıyla Yordanması Prof. Dr. Refika Olgan 2018 Yüksek Lisans
Hasret Köklü Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi Prof. Dr. Refika Olgan 2018 Yüksek Lisans
Elif Buldu Pedagojik Dökümasyon Uygulamalarının Öğretmenlerin Okul Öncesi Sınıflarında Demokratik Değerlerlerin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalarına Etkisi Prof. Dr. Refika Olgan 2018 Doktora
Tuğçe Esra Terzioğlu Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Duygusal Becerileri ile Öğretmenlerinin ve Annelerinin Duygusal Zekaları Arasındaki İlişki Prof. Dr. Refika Olgan 2018 Yüksek Lisans
Tuba Mumcu Sosyal Medya Ürünlerinin Aile Katılımındaki Rolü: Ebeveyn ve Öğretmen İletişim Perspektifi Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan 2018 Yüksek Lisans
Gözdenur Işıkcı Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ailelerle Çalışma Öz Yeterliliğinin Anne Baba Eğitimi Dersi İle İlişkilendirilmesi Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan 2018 Yüksek Lisans
Rabia Filik Uyanık Okul Öncesi Dönem Çocukları Annelerinin Eğitimde Aile Bağlılığını Belirleyen Faktörlere Dair Medyanın Etkisi Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan 2018 Yüksek Lisans
Şule Alıcı Mesleki Gelişim Programının Eleştirel Medya Okuryazarlığı Aracılığıyla Türk Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ile İlgili Mesleki Gelişimlerine Etkisinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin 2018 Doktora
Hatice Şebnem Çetken Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Tercihlerinin Dış Mekân Oyun Alanı Tasarımları Açısından İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Serap Sevimli-Çelik 2018 Yüksek Lisans
Begüm Canaslan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyunseverlik Özellikleri ve Oyunseverlik ile İlgili Görüşleri Dr. Öğr. Üyesi Serap Sevimli-Çelik 2018 Yüksek Lisans
Berna Sicim Sevim Okul Öncesi Dönemi Çocuklarının Oyun Severliklerinin Çevre Ve Sosyal Becerileri İle İlişkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2017 Doktora
Seden Demirtaş İlhan Türkiye’de Yapılan Okul Öncesi Eğitim Konulu Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2017 Yüksek Lisans
Turan Gülçiçek Ebeveynlerin Erkek Okul Öncesi Öğretmenleri ile İlgili Algılarının İncelenmesi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2017 Yüksek Lisans
Selda Aras Erken Çocukluk Döneminde Öz-Düzenleme ve Üstbilişsel Becerilerin Desteklenmesi: Pedagojik Dokümantasyon Uygulamaları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2017 Doktora
Simge Yılmaz Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5 Yaş Grubu Çocukların Biyofilisinin ve Çocuklar ile Annelerinin Açık Alan Tercihlerinin Araştırılması Prof. Dr. Refika Olgan 2017 Doktora
Sümeyra Eryiğit 4-6 Yaş Resimli Öykü Kitaplarında Çocuk ve Yetişkin Arasındaki Süregelen Dokunsal İletişim Prof. Dr. Refika Olgan 2017 Yüksek Lisans
Nisan Cansu Ertan Bir Baba ve Anne Karşılaştırması: Aile Katılımı Kararlarını Belirleyen Faktörler Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan 2017 Yüksek Lisans
Esra Merdin Erken Çocukluk Döneminde Elektronik Medya Kullanımı ve Ebeveyn Rolü Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin 2017 Yüksek Lisans
Çağla Öneren Şendil Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıflarındaki Çocukların Akran İlişkileri ve Akranlar Arası Problem Durumları Hakkındaki İnanış ve Uygulamaları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2016 Doktora
Dilek Altun Okul Öncesi Dönem Erken Okuryazarlık Becerilerinin Eviçi ve Sınıf Okuryazarlık Ortamları ile Olan İlişkisinin Çok Düzeyli Analizi

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Catherine E. Snow

2016 Doktora
Metehan Buldu Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Yatkınlık Gelişimleri ve Uygulamaları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2016 Doktora
Sultan Erikli Okul Öncesi Çocukları için Bir Değerler Eğitimi Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2016 Yüksek Lisans
Deniz Kahriman Eko ve Eko Olmayan Eğitim Kurumları Arasında Erken Çocukluk Eğitimcilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Uygulamalarının Karşılaştırılması Prof. Dr. Refika Olgan 2016 Doktora
Tuna Coşkun Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Katılım Haklarına İlişkin İnançları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2015 Yüksek Lisans
Özden Özkanoğlu Okul Öncesi Öğretmenlerinin İlk Yıllar Programı'nda Farklılaştırılmış Öğretim Hakkında Görüş ve Uygulamaları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2015 Doktora
Fatma Yalçın Dış Mekan Oyunlarına Yönelik Kültürlerarası Bir Çalışma: Aile ve Öğretmen Perspektifleri Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2015 Yüksek Lisans
Nur Alaçam Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Aile Katılımına Yönelik Bariyer Algıları ile İlişkilendirilmesi Prof. Dr. Refika Olgan 2015 Yüksek Lisans
Celal İler Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimi Hakkındaki İnançlarının Kişilik Özelliklerine İlişkin Olarak İncelenmesi Prof. Dr. Refika Olgan 2015 Yüksek Lisans
Şenil Ünlü Çetin Erken Çocukluk Döneminde Baba Katılımı: Çocukların, Annelerin Ve Babaların Baba Katılımına Yönelik Algılarının Karşılaştırılması Prof. Dr. Refika Olgan 2015 Doktora
Havva Ayça Alan 4-6 Yaş Resimli Öykü Kitaplarında Sürdürülebilir Eylemler: 7R’ye Göre Bir İçerik Analizi Çalışması Prof. Dr. Refika Olgan 2015 Yüksek Lisans
Aysun Ata Öğretmen-Çocuk İletişim Becerileri ve Öz-Yeterlik İnançlarını Etkileyen Faktörler: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Hasibe Özlen Demircan 2015 Yüksek Lisans
Aysun Turupcu Okul Öncesi Eğitimde Bir Değerlendirme Aracı Olarak Gözlem: Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları Üzerine Bir Fenomenolojik Durum Çalışması Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2014 Yüksek Lisans
Elif Buldu Okul öncesi eğitiminde kalite değişkenlerinin ileriki fen başarılarına olan etkisinin ülkeler arası ve Türkiye bazındaki değişkenler açısından incelenmesi Prof. Dr. Refika Olgan 2014 Yüksek Lisans
Dilek Altun Okul Öncesi Dönemi Çocuklarının Okumaya Karşı Tutumları ile Ev İçi Okuryazarlık Ortamının İlişkisinin Araştırılması

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Douglas K. Hartman

2013 Yüksek Lisans
Ramazan Sak Türk Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Merkezli Eğitim Hakkındaki İnanış ve Uygulamaları

Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. George S. Morrison 

2013 Doktora
İkbal Tuba Şahin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Gelişime Uygun Sınıf Yönetimi ile İlgili İnanış ve Uygulamaları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden


Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Sharolyn D. Pollard-Durodola

2013 Doktora
Burcu Özçelik İngilizce Konuşan Oyuncakların Okul Öncesi Çocuklarının İngilizce Kelime Gelişimlerine Etkisi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Çiler Hatipoğlu

2013 Yüksek Lisans
İrem Bezcioğlu Göktolga Okul Öncesi Kurumlarda Görev Yapan Yabanci Dil Öğretmenlerinin Erken Dil Öğrenimi ve Bu Konuda Karşılaştıkları Zorluklar Hakkındaki Özbildirimleri Prof. Dr. Refika Olgan 2013 Yüksek Lisans
Seçil Cengizoğlu Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Programının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İnsan-Çevre İlişkisi Algısına Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Refika Olgan

Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Gaye Tuncer Teksöz

2013 Yüksek Lisans
Zişan Güner Okulöncesi Öğretmen Yetiştirme Programlarında Çevre Eğitimi: Öğretmen Adaylarının Algıları ve İnanışları Prof. Dr. Refika Olgan

Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Jale Çakıroğlu

2013 Yüksek Lisans
Nursel Yılmaz Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Öğretim Amaçlı Bilgisayar Kullanımına Yönelik Algılanan Özelliklerinin Araştırılması Prof. Dr. Refika Olgan 2013 Yüksek Lisans
Şule Alıcı Anasınıfına Devam Eden Çocuklar için Azalt, Tekrar Kullan, Geri Kazan Eğitimi Prof. Dr. Refika Olgan

Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ceren Öztekin

2013 Yüksek Lisans
Burcu Utku Okul Öncesi Çocuklarının Doğal Kesir Bilgilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Refika Olgan

Ortak Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Çiğdem Haser

2013 Yüksek Lisans
Feride Tezcan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Yaştaki Üstün Zekalı Çocuklara ve Eğitimlerine Yönelik Algıları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2012 Yüksek Lisans
Selda Aras Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi için Öğretim Düzenlenmesine Yönelik Algı ve Uygulamalarının İncelenmesi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2012 Yüksek Lisans
Hasibe Özlen Demircan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Gelişimsel Uygunluk Uygulamaları ve Aile Katılımı: Öğretmen ve Anne-Baba Görüşleri Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2012 Doktora
Songül Kaya Anaokulunda Sınıf Kurallarının Belirlenme ve Uygulanma Sürecinin İncelenmesi Prof. Dr. Refika Olgan 2012 Yüksek Lisans
Zeynep Akdağ Göreve Yeni Başlayan Okulöncesi Öğretmenlerinin Kariyer Algıları, Beklentileri, Kaygıları Ve Devlet Okullarındaki Deneyimleri Doç. Dr. Çiğdem Haser 2012 Doktora
Asiye Parlak Rakap Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklarda Öz-Disiplin Gelişimine İlişkin Algıları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2011 Doktora
Berna Sicim Okula Hazırbulunuşluk: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları Dersinden Sonra Görüşlerindeki Farklılıklar Prof. Dr. Refika Olgan 2011 Yüksek Lisans
Hatice Elif Kalaycıoğlu Resim-Kelime Oyunlarının ve Cinsiyetin Dört Yaş Çocukların İngilizce Kelime Performansına Etkisi: Deneysel Bir Araştırma Prof. Dr. Refika Olgan

Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Gölge Seferoğlu

2011 Yüksek Lisans
Simge Yılmaz Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Eğitimi Döneminde Yaratıcılık Hakkındaki Görüşleri Prof. Dr. Refika Olgan 2011 Yüksek Lisans
Muhammet Ali Karaduman Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleklerine İlişkin Tutumlarında Cinsiyetin ve Cinsiyet Rolünün Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Refika Olgan 2011 Yüksek Lisans
Özden Özer Disiplinlerüstü Yaklaşım Temelli Bütünleşik Eğitim Programı Üzerine Bir Durum Analizi: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2010 Yüksek Lisans
Metehan Buldu İnandıklarını Yapabiliyorlar Mı? Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerlendirmeye Yönelik Görüş ve Uygulamalarının İncelenmesi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2010 Yüksek Lisans
Çağla Öneren Şendil 5 – 6 Yaş Çocuklarında Sosyal Yetkinlik ve Davranış Sorunlarının, Akran Kabulü, Mizaç ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2010 Yüksek Lisans
Elif Öztürk Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen ve Sanat Etkinliklerinin Bütünleştirilmesi Konusundaki Bakış Açıları ve Deneyimlerindeki Değişikliklerin İncelenmesi: Durum Çalışması Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2010 Doktora
Şenil Ünlü Babamın Çocuğu, Çocuğumun Babası Olmak: 0-8 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların ve Onların Kendi Babalarının Çocuk Bakımına Katılım Paternlerinin Incelenmesi Prof. Dr. Refika Olgan 2010 Yüksek Lisans
Deniz Kahriman Öztürk Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Farklı Çevre Konularına Karşı Tutumları Prof. Dr. Refika Olgan

Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Gaye Tuncer Teksöz

2010 Yüksek Lisans
Sevil Altıparmak Erken Çocukluk Döneminde Ebeveynlerin Okuma-Yazmaya Hazırlık Konusundaki Görüşleri Prof. Dr. Refika Olgan 2010 Yüksek Lisans
Şebnem Feriver Gezer Sürdürülebilirliğin Hizmetiçi Eğitim ile Okul Öncesi Eğitime Entegre Edilmesi: Dönüştürücü Öğrenmeye Yönelik Bir Çaba Prof. Dr. Refika Olgan

Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Gaye Tuncer Teksöz

2010 Yüksek Lisans
İkbal Tuba Şahin Sınıf Yönetiminde Fiziksel Ortam Konusunda Okul Öncesi Öğretmenlerinin Algıları Üzerine Nitel Bir Çalışma Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hanife Akar

2009 Yüksek Lisans
Nesli Özdemir Ailelerin İlköğretimde Aile Katılımı ile ilgili Görüşleri Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Berna Erdiller 2009 Yüksek Lisans
Elif Öztürk Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanatın Diğer Etkinliklerle Bütünleştirilmesi Konusundaki İnanışları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden

Ortak Tez Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Akbayrak

2008 Yüksek Lisans
Aslı Ünlüsoy “Örümcek Adam Fenomeni” Çocukların Süper Kahramanları Anlamlandırma Biçimleri Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2007 Yüksek Lisans
Sema Sönmez Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Yönelik Tutumları ve Bunun Sınıfta Uygulanan Fen Etkinliklerinin Sıklığına Etkisi Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2007 Yüksek Lisans
Rukiye Kaya Okul Öncesi Öğretmenlerinin Aile Katılımı ile İlgili Tutumları Prof. Dr. Feyza Tantekin-Erden 2007 Yüksek Lisans