Araştırma

Son Güncelleme:
22/04/2022 - 10:04
Proje Başlığı Araştırmacılar Süre Tür
Sınıra Yakın Öğretmenler: Mültecilik Deneyimi olan Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Eşitlikçi Eğitim Uygulamaları Elif Karslı Çalamak
Feyza Tantekin Erden
2021-2023 TÜBİTAK Projesi
Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Motivasyonlarının Arttırılması

Ramazan Sak
Feyza Tantekin Erden
İkbal Tuba Şahin Sak
Çağla Öneren Şendil
Necdet Taşkın
Nuran Tuncer

2021-2021 TÜBİTAK Projesi
Anasınıfı Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimde Aile Birlikteliği, Aile Eğitimi ve Aile Farkındalıklarının İncelenmesi Hasibe Özlen Demircan
Ezgi Şenyurt
Mustafa Çetin
2018-2021 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
StART: Science through ART

Sara Banu Akkaş
Ali Eryılmaz
Eray Şentürk
İlker Koç
Hasibe Özlen Demircan
Işıl İşler Baykal

2019-2019 UFUK 2020 Projesi
Ortak Geçmişe Yönelik Ebeveyn-Çocuk Konuşmalarının 60-72 Aylık Çocukların Sürdürülebilir Kalkınma Konularına İlişkin Bellek Gelişimine Etkisi: Vermikompostlama Çalışması Refika Olgan
Seçil Cengizoğlu
2018-2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Özel Yeteneklilere Yönelik Öğretim Programı Geliştirme Projesi Refika Olgan
Uğur Sak
2018-2019 Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
Çocuk Gözünden Dış Mekan Oyun Alanları Serap Sevimli Çelik
Hatice Şebnem Çetken
2018-2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması Serap Sevimli Çelik
Hasibe Özlen Demircan
2017-2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Doğada Öğreniyorum, Doğada Öğretiyorum Sibel Sönmez
Refika Olgan
2018-2018 TÜBİTAK Projesi
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dış Mekan Oyunlarına Yönelik İnanışlarının İncelenmesi Feyza Tantekin Erden
Fatma Yalçın
2017-2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Anne ve Çocuk Arasında Geçmişe Yönelik ve Etkinlik Sırasında Yapılan Konuşmaların Çocuğun Bellek Gelişimine ve Öğrenmesine Etkisi: Kompost Etkinliği Örneği Refika Olgan
Seçil Cengizoğlu
2017-2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Anaokulu Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FETEMM) Eğitimi: Eğitim Kitlerinin Hazırlanması, Öğretmen Eğitimi ve Yaz Okulu Uygulaması  Hasibe Özlen Demircan
Nazmiye Temiz
Sonnur Öztürk
Ezgi Şenyurt
Ceren Öztekin
Zeynep Betül Aydemir
Gamze Günce Demirbaş
Aysun Ata Aktürk

2016-2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çözümü Olmayan Matematik Problemlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Refika Olgan
Seçil Cengizoğlu
2016-2016 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Okul Öncesi Çocuklarının Çevre-İnsan İlişkisi Üzerine Algıları: Boylamsal Takip Çalışması Refika Olgan
Seçil Cengizoğlu
2014-2015 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Erken Çocukluk Döneminde Baba Katılımı: 4-6 Yaş Grubu Çocukların, Annelerin ve Babaların Baba Katılımına Yönelik Algılarının Araştırılması Refika Olgan 2014-2015 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik Sorumlulukları Hakkında Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi Refika Olgan
Seçil Cengizoğlu
2012-2013 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sürdürülebilir Yaşam Çerçevesinde Çevrelerini Nasıl Algıladıklarının İncelenmesi Refika Olgan
Seçil Cengizoğlu
2012-2013 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Ailelerin Çocuklarının Cinsiyetine Göre Oyuncak Seçimiyle İlgili Görüş ve Tercihlerinin İncelenmesi Feyza Tantekin Erden 2012-2012 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenerek Geliştirilmesi Refika Olgan 2011-2011 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat Yolu ile Fen Öğretimi Konusundaki İnanışlarının ve Uygulamalarının İncelenmesi Feyza Tantekin Erden 2010-2010 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
0-8 Yaş Aralığında Çocuğu olan Babaların Kendi Babalarıyla Yaşadıkları İlişkinin ve Bazı Demoğrafik Özelliklerinin Çocuklarının Bakımına Katılım Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Refika Olgan 2010-2010 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stratejilerine ve Disiplin Problemlerine Karşı Tutumları Refika Olgan 2010-2010 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Fen Bilgisi Eğitimi Refika Olgan 2010-2010 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Etkili Sınıf Yönetimi Modelinin Geliştirilmesi: Uygulamalar ve Yaklaşımlar

Feyza Tantekin Erden

Hanife Akar

2007-2010 TÜBİTAK Projesi